top of page

Wie heeft de leiding? 

Equine assisted bedrijfslife-coaching

Een team weer laten functioneren door inzicht te krijgen in de aanwezige dynamieken en een andere aanpak met elkaar te oefenen.

20180630_172309_edited.jpg

Wat is de winst voor een bedrijf bij life-coaching met paarden?

 

Inzicht in de huidige staat van zijn van bepaalde teams, leidinggevenden en het bedrijf als geheel, biedt een opening tot verandering. Vaak is het niet eenvoudig om deel uit te maken van een geheel en tegelijkertijd te zien waardoor de machine niet geolied loopt. 

 

Op deze wijze haalt Eureka coaching uw mensen even uit hun natuurlijke omgeving van het bedrijf en de bedrijfscultuur, maar ingeslepen patronen en gewoontes gaan gewoon mee het weiland in. Dat is niet iets wat men zomaar uit kan zetten. Want men is nog steeds met dezelfde mensen die bepaald gedrag in hen triggeren. En dat zijn precies die zaken die uitvergroot blootgelegd kunnen worden tijdens activiteiten met het team aangestuurd door life-coach en paard. 

 

Zodra patronen worden blootgelegd zijn ze hier en dienen ze zich nu aan. Niemand zal zeggen dat het paard het verkeerd heeft gezien en dus verkeerde feedback gaf. Niemand anders kan de schuld krijgen als iets niet liep binnen de activiteit zoals men gehoopt had. Want iedereen wordt gevraagd om bij zichzelf te blijven. 

 

Als collega X kansen laat liggen binnen de coachactiviteiten, net zoals X dat op de werkvloer doet, dan is het binnen deze manier van coachen niet zo dat de andere collega’s X daarop gaan wijzen. De andere collega’s mogen aangeven wat het gedrag van X met hen doet. Zodat X directe feedback krijgt over wat zijn gedrag met anderen doet en de anderen krijgen directe feedback van X over waarom hij dit zo doet. Dit geeft iedereen de kans om wederzijds begrip te laten ontstaan. En van daaruit kan gekeken worden naar hoe het ook anders kan. Het team wordt aangespoord met probleemoplossend gedrag te komen en dicht bij henzelf te blijven om met oprechte oplossingen te komen die voor een ieder werkbaar zijn binnen de setting van het bedrijf.

 

Dus de neuzen weer één kant op krijgen en te leren in het hier en nu te zijn als je werk uitvoert of plannen maakt. Wanneer men in het hier en nu werkt kan er veel sneller en flexibeler met nieuwe situaties worden omgegaan en biedt dat geen ruimte voor oude patronen en ‘zo doen we het altijd’ mentaliteit. Werken met wat zich nu aandient met de kennis van het verleden zonder het verleden als leidende of remmende factor mee te nemen. 

Persoonlijke en individuele agenda’s

 

Wanneer in een teamcoaching individuele en tegelijkertijd persoonlijke zaken naar boven komen, dan worden die op zo’n dag even geparkeerd. Als deze persoonlijke zaken van zo’n aard zijn dat het de werknemer beperkt in het uitoefenen van zijn werk en als volwaardig lid van zijn team. Dan kan er een individueel equine assisted life-coach traject naast de bedrijfs life-coaching gestart worden. 

 

Om de veiligheid binnen een team voor een ieder te bewaken worden deze persoonlijke zaken niet in teamverband besproken en aangepakt.

 

Wordt zo’n individueel traject niet door het bedrijf bekostigd dan kan de werknemer zelf bepalen of hij dit bij Eureka coaching binnen hun coachaanbod wil voortzetten.

Waarom een team laten life-coachen met paarden?

 

Om inzicht te krijgen. Inzicht in de onderlinge relaties, inzicht in patronen van individuen en het team als geheel. Want als je snapt hoe een team reageert op verschillende situaties en prikkels dan kan je daar iets mee. Het bedrijf kan zich dan afvragen of een bepaalde teamreactie gewenst is? Of dat een bepaalde teamreactie contraproductief is? Ook wordt inzichtelijk of er krampachtig wordt vastgehouden aan oude patronen. De zogenaamde ‘zo doen we het altijd’ mentaliteit. 

 

Wanneer je als bedrijf streeft naar innovatie en effectiviteit dan zijn oude patronen, reacties en ‘zo doen we het altijd’ mentaliteit hetgeen je in de weg zit om aan je missie te voldoen.

Door preventie je bedrijf gezond laten zijn

 

Gezondheid van een bedrijf staat meestal in eerste instantie in het teken van geld. Maar als de organisatie als systeem niet op en top gezond is gaat geld verdienen minder makkelijk. Als de werknemers binnen de organisatie niet op hun best zijn dan is het niet moeilijk te begrijpen dat het bedrijf er niet alles uit kan halen. 

 

Gezondheid kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden, de gezondheid waar Eureka coaching zich mee bezig houdt is de emotionele psychische kant. Een organisatie die emotioneel in balans is door de werknemers die goed in hun vel zitten, kan veel beter tegen een stootje. En zal flexibeler en creatiever zijn als het gaat om dagelijkse zaken en ingewikkeldere oplossingen en innovatie.

 

Leidinggevenden equine assisted bedrijfs life-coaching laten ondergaan is dé preventie die een bedrijf nodig heeft om gezond te blijven. Eureka coaching volgt de hiërarchische lijn (als die er is) van boven naar beneden. Het heeft geen zin om aan een team te gaan ‘sleutelen’, wanneer de aansturing nog niet gezond is. Dit kan betekenen dat de werkvloer minder aandacht nodig heeft dan wellicht in eerste instantie gedacht. Het kan ook zijn dat er door alle lagen van de organisatie heen gekeken moet worden om het geheel weer in balans te krijgen.

Hoe verloopt een traject?

Als bedrijf geef je van te voren aan met welke thema's het team aan de slag wil gaan. Is het een team van leidinggevenden dan kan leiding geven een thema zijn. Binnen een doorsnee team kan het ook gaan over leiderschap, omdat leiderschap altijd eerst gaat over zelf-leiderschap. Welk thema het ook is, dit is het startpunt. En vanuit die coachvraag worden er  teamactiviteiten samen met de paarden gedaan. Sommige activiteiten worden op die dag of in een dagdeel herhaald om te zien hoe de teamleden het anders zouden willen aanpakken. Om te zien hoe men met probleemoplossend gedrag omgaat.

Na elke activiteit is er ruimte voor het nabespreken van wat er gebeurd is. In nabesprekingen blijven we altijd bij onszelf. Wat wil zeggen dat het er niet toe doet of een teamlid  vind dat een ander teamlid het anders zou moeten doen of wordt afgeschilderd als storend of teveel als leider. Wat er toe doet is hoe elk teamlid afzonderlijk de activiteit heeft ervaren en of er paralellen zijn met het dagelijksleven op de werkvloer. Want daar gaat het verschil gemaakt worden en daar start verandering.

Na de individuele coaching komt het team terug om te testen hoe ieder afzonderlijk en samen als team nu functioneren. Of er een leercurve heeft plaatsgevonden. En of er ruimte tot veranderen heeft plaatsgevonden.

Teambuilding en bedrijfsuitjes

 

Deze manier van coachen kan ook worden ingezet om een team sterker te maken of om op een speelse manier eens anders met elkaar om te gaan. Onze insteek bij een bedrijfsuitje is van een andere aard als het weer in balans brengen van een bedrijf of team.

 

Daarom wordt er vooraf altijd een vragenlijst ingevuld waaruit duidelijk wordt om wat voor benadering het gaat. Een sessie duurt een dagdeel met naar keuze een lunch en versnaperingen. Teambuilding en bedrijfsuitjes worden niet voorzien van rapportage.

 

Het kan zo zijn dat er bepaalde zaken naar boven komen tijdens dit type sessies, dan is er altijd de mogelijkheid om op een later tijdstip verder te gaan op hetgeen aan het licht is gekomen. Er wordt dan maatwerk geleverd en de speelse sessie kan dan worden aangevuld met bedrijfs life-coaching.

De innerlijke mens

Bij teamcoaching zijn we een dagdeel of een hele dag met ons innerlijk bezig. Op zo'n dag verdient de innerlijke mens ook lekkere versnaperingen en een lunch die goed voor hem is. Eten waar hij van kan genieten. Daarom is er de keuze om versnaperingen en een lunch op de locatie in de buitenlucht te nuttigen.

20180630_172153_edited.jpg
bottom of page